Profil

Vi udfører hovedentrepriser med innovative løsninger

Som professionel byggevirksomhed bygger og renoverer vi offentlige bygninger, institutioner, boligforeninger og andre ejendomme. Vores håndværksfaglige baggrund og store erfaring med bygge- og anlægsentrepriser danner et solidt fundament for kvalitetsniveauet i alt vores arbejde.

Alle entrepriser udføres i tæt samarbejde med udvalgte håndværksfirmaer, hvoraf vi har samarbejdet med de fleste gennem flere år og ved, at de vil være lige så loyale overfor opgavens løsning, som vi selv er.

Vi sætter barren højere – hver gang
Vores vision er at løfte barren for god byggeledelse af selv yderst komplekse byggerier. Med 20 års erfaring fra entreprenørbranchen i bagagen har vi lært, hvordan vi skaber stabil fremdrift i alle projekter sammen med høj kvalitet i det endelige produkt. Det sikrer vi ved altid at arbejde ud fra vores fire fokusområder:

  • KVALITET – Vi skaber løsninger ved at tænke innovativt, løse udfordringerne, når de opstår, og fortsætte på byggepladserne indtil selv de mindste detaljer er i hus
  • TID – Vi arbejder struktureret og målrettet i vores daglige planlægning, hvilket sikrer stram tidsstyring og sikker fremdrift på opgaverne
  • SAMARBEJDE – Vi har en flad struktur og lægger stor vægt på dialog med bygherre samt inddragelse af vores kompetente medarbejdere og samarbejdspartnere
  • ØKONOMI – Vi optimerer løbende vores arbejdsgange, så alle entrepriser styres mest omkostningseffektivt til gavn for alle

Vi går langt for vores kunder
Vi er kendt for at udvise stor fleksibilitet og tage hensyn til den dagligdag på biblioteker, skoler, institutioner og arbejdspladser m.v., som i en periode bliver berørt af vores byggearbejde. Det gør vi ved at udvise omhu og være lydhøre overfor brugernes krav og ønsker. Det kan vi med stolthed garantere sker på alle vores byggesager.

Faste og kompetente samarbejdspartnere
Samtidig lægger vi stor vægt på en god og konstruktiv dagligdag på byggepladserne sammen med vores samarbejdspartnere, hvor vi fokuserer på at skabe optimale løsninger. Vi ved, at gode samarbejdspartnere er guld værd, så vi benytter så vidt muligt en række faste håndværksvirksomheder med de samme værdier som os.

JQT – et stærkt makkerpar
Jakob Kimer Larsen & Jesper Qvist udgør ledelsen i JQT. De arbejder sammen om alle entrepriser som projektledere, ligesom de også gerne trækker i arbejdstøjet og hjælper til ude på de enkelte byggepladser. De etablerede JQT som et aktieselskab tilbage i 2015.

Jakob Kimer Larsen
partner og daglig leder
Jakob er daglig leder af JQT og beskæftiger sig med stort alt lige fra projektledelse og økonomi til kalkulationer og indkøb. Den første kontakt til bygherre sker oftest gennem ham. Jakob tager hånd om alle udfordringer og er med til at finde de mest optimale løsninger. Han er uddannet VVS-installatør og har tidligere haft en mindre VVS-virksomhed. Derudover har han været produktionschef i en større entreprenørvirksomhed.

Jesper Qvist
partner og tømrermester
Jesper er partner og samarbejder tæt med Jakob om alt, hvad der sker i JQT. Han er løsningsorienteret og ser altid det positive i selv uforudsete udfordringer. Jesper er uddannet tømrer og har som tømrermester igennem mange år drevet tømrervirksomheden JQ Byg med 14 ansatte. JQ Byg er en del af JQT og fungerer som underentreprenør på mange opgaver.